מתעדכן: תוצאות חיות מספירה של 100% מהקלפיות להרגע

להלן הנתונים הראשוניים מספירת 100% הקלפיות לקולות התושבים לבחירות המוניציפאליות בעיר אריאל לשנת 2024: